با توجه به اندازه و سبک های متفاوت کالا در کاخ عروس رویه های ارسال نیز متفاوت خواهد بود

شرایط ارسال در کاخ عروس به شرح زیر میباشد :

کالاهای موجود شامل آینه و شمعدان های کوچک بعد از بسته بندی ارسال میشود.

معمولا این روال حدود 12 ساعت زمان میبرد .

کنسول و محصولات چوبی با بسته بندی تا دو روز بعد از انتخاب ارسال خواهد شد