معرفی محصول

سفارشی سازی محصول با کاخ عروس

نحوه سفارش محصول انتخابی

در ابتدا استادکار، ظرف مورد نظر را انتخاب می کند. در مرحله بعد ظرف مورد نظر با قیر پر می شود. نکته ای که در رابطه قیر قلم زنی باید رعایت کرد نسبت مخلوط گچ با خاک است که نسبت آن در فصول مختلف متفاوت است.

در ادامه فرایند، استادکار طرح مورد نظر را با مداد بر روی ظرف ترسیم می کند و سپس با استفاده از قلم نقش یا طرح بر روی فلز اجرا می شود. تعداد قلم هایی که با آن کار قلم زنی انجام می شود به بیش از 120 نوع می رسد.

بازگشت به لیست