نظر مشتری :

از شما به خاطر سرعت در تحویل آینه و شمعدان متشکرم . نمونه قلمزنی خیلی خوب و تمیز اجرا شده است . ؛

این کار به خاطر درخواست مشتری با سرعت باورنکردنی و ظرف چهار روز ساخته شد .

پروژه‌های مرتبط